eJEMPLO 2 DE DOCUMENTO HTML

AQUÍ VEREMOS ALGÚNS DOS ELEMENTOS TÍPICOS DE HTML

Data da ú Itima modificaci&ouacute;n: 24-06-2004>/h2>